Judoka’s en Jiu Jitsuka’s feliciteren wij met hun
Judo of Jiu Jitsu Kyu examen