Klik hier voor meer informatie!

Kortingsregeling Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds Limburg

Binnen de gemeente waar u gevestigd bent zijn zowel Stichting Leergeld Parkstad, Jeugdsportfonds Limburg als Jeugdcultuurfonds Limburg actief.

Gemeente Heerlen wil dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten. Ook degenen die afhankelijk zijn van een minimuminkomen. Er is een regeling voor de jeugd (Jeugdfonds Sport) en een regeling voor volwassenen (Fit en Fun regeling). 

Het Jeugdfonds Sport is er voor jeugd van 4 tot 18 jaar. Het fonds betaalt de contributie van de sportvereniging en de kosten van sportspullen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De bijdrage is maximaal € 225,- per jaar. Stichting Leergeld Parkstad voert deze regeling voor de gemeente uit.

De Fit en Fun regeling is er voor Heerlenaren van 18 of ouder met een minimum inkomen. Het is een jaarlijkse vergoeding voor o.a. de kosten van sportieve activiteiten. Deze regeling voert de gemeente zelf uit.

klik op onderstaande links:

Jeugdfonds sport
of bel : 0455743636

Fit en Fun regeling
of bel: 0455605040

Is JIU JITSU wel veilig?
We doen alle mogelijke moeite om onze jiu jitsu lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

Waarom zijn de proeflessen gratis?
Om vrijblijvend kennis te maken met JIU JITSU 

Hoe vaak mag ik gratis JIU JITSU lessen volgen?
Ieder kind is natuurlijk anders, wij willen dan ook zeker van zijn dat iedereen op zijn gemak voelt voordat hij/zij lid wordt van onze vereniging.

Wat moet ik aan doen tijdens een proefles?
Gemakkelijk sportkleding is voldoende.

Moet ik me aanmelden voor de proeflessen?
Niet nodig, hierbeneden vind je de locaties en de trainingstijden, je bent dan ook van harte welkom.

Mag mijn vader/moeder/opa/oma meekijken?
Natuurlijk! Maar.. we stellen er wel prijs op dat iedereen stil is tijdens de les, en zich ook niet met het lesverloop bezighoudt.

Mag ik foto’s maken in de dojo? 
Ja, in principe wel, maar alleen voor prive-doeleinden. Denk aan de AVG wet. Er zijn jiu jitsuka’s die niet op de foto willen, of mogen.
Dat respecteren we zonder voorbehoud, en we verwachten dat u dat ook doet. 
Het gebruik van flitsers is helaas niet toegestaan.

Bij Budosport Parkstad en Banzai Simpelveld kun je JIU JITSU beoefenen vanaf 6  jaar.

Mocht je vraag hier niet bij staan, schroom dan niet om contact op te nemen of beter nog, langs te komen!

Wil jij ook starten met Judo of Jiu jitsu bij de ‘Leukste sportvereniging van Parkstad ‘. Werken aan je zelfvertrouwen, leren samenwerken, sterker worden, lekker stoeien of gewoon beginnen met een nieuwe sport.

Kom vrijblijvend meedoen met Judo en Jiu Jitsu training op Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag onder deskundige leiding van Peter en Brandon Vluggen, Bart van Drunen en Richard van der Sluis. Naast de motorische ontwikkeling wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd. Bij Budosport Parkstad en Banzai Simpelveld staan plezier, vertrouwen en weerbaarheid voorop. De lessen voldoen dan ook aan de volgende criteriums:

– Binnen een veilige setting stoeien;

– Grenzen stellen en elkaars grenzen respecteren;

– Op een constructieve manier feedback geven aan elkaar;

– Respect hebben voor jezelf en elkaar;

– Weerbaarder worden binnen allerlei soorten situaties;

– Discipline en beheersing zodat zij betere keuzes in het leven kunnen maken;

– Vertrouwen in jezelf en elkaar hebben;

– Hoe je met elkaar kunt samenwerken.

 Gemakkelijke kleding is voldoende.

Kom je ook vrijblijvend een aantal lessen mee doen?

Zeven redenen waarom judo en jiu jitsu zo goed is voor kinderen:

 1. Het overwint angsten, ze leren vallen en weer opstaan zonder zich pijn te doen.
 2. Ze werken aan hun motorische en conditionele ontwikkeling, op een speelse manier lopen, springen, rollen ze terwijl ze aan hun fysiek werken.
 3. Ze leren assertief zijn en het is heel goed voor hun weerbaarheid. Ze worden er sterker van, zowel fysiek als qua zelfvertrouwen.
 4. Ze leren zich beter concentreren en leren doorzetten. Ook al hebben ze eens meer zin om thuis te gamen, als ze dan toch op de mat komen zijn ze dolgelukkig dat ze zich kunnen uitleven.
 5. Respect is heel belangrijk op de mat. Het is een genot om te zien hoe de opgeleide judo en jiu jitsu trainers de waarden van het judo en jiu jitsu over brengen. Plezier en respect gaan echt hand in hand in onze vereniging.
 6. Judo en Jiu Jitsu is, in tegenstelling tot wat sommigen denken, een medicijn tegen geweld en agressie. Omdat judo en jiu jitsu steeds beheersing uitdraagt, leert een Budoka juist een gevecht buiten de dojo (oefenzaal) te vermijden.
 7. Ze ‘horen’ ergens bij en worden socialere beestjes, het groepsgevoel is zo sterk aanwezig in de club en ze maken er vriendjes.

Veel vechtsporten zijn geschikt om je zelf te verdedigen. Bij Jiu Jitsu leer je jezelf te verdedigen. Denk daarbij aan bevrijdingstechnieken op bijvoorbeeld: wurgingen, omvattingen, pakkingen en gewapende aanvallen met mes en stok. Ook verdedigingen tegen schoppen en stoten behoren tot de jiujitsutechnieken. Niet alleen het verdedigen maar ook het toepassen van de genoemde technieken op een tegenstander zijn een onderdeel van jiujitsu.

Uit de geschiedenis blijkt dat men zich altijd weerbaar maakt door lichaam en geest te trainen. De mens krijgt daarbij hulp van middelen zoals zwaard, boog, mes en later vuurwapens. Wij mogen nu gelukkig geen wapens meer dragen, toch merken wij dat er nog steeds sprake is van veel geweld op straat. In deze tijd zijn wij minder bang voor de natuur en het dier, dan voor onze medemens. Daarom is er steeds meer behoefte aan het leren van zelfverdedigingstechnieken.

Bij Budosport Parkstad en Banzai Simpelveld kun je Jiu Jitsu beoefenen vanaf 6 jaar.

De band die een jiu jitsuka draagt dient ervoor om de judogi (jiu jitsu jas) dicht te houden en de kleur geeft aan hoe ver je al bent met jiu jitsu. Je begint met de witte band, voor elk bandexamen moet je een aantal grepen en worpen kennen. Hoe hoger je komt hoe meer worpen en grepen je moet kunnen en kennen. De grepen worden steeds moeilijker. Jiu Jitsuka’s tot 15 jaar kunnen ook slippen halen, dit zijn tussenstapjes tot een bandexamen. Als je nog maar de helft van de grepen voor de gele band weet, krijg je de gele slip. Vanaf 6 jaar kan je al op jiu jitsu en je ziet ook wel ouderen boven de 60 jaar die nog aan jiu jitsu doen. Voor sommige kinderen vindt de dokter het goed dat je op jiu jitsu gaat want je leert lekker met elkaar stoeien zonder elkaar pijn te doen. Daarnaast leer je goed bewegen en goed luisteren. Ook krijg je er zelfvertrouwen van en leer je wat winnen en verliezen is.

 • Alleen zonder pijn is het fijn. 
  Alles wat pijn kan doen is verboden
 • Stop is stop.
  Je moet direct stoppen als er wordt afgeklopt. Dat mag niet in het gezicht want…..
 • Niet in het gezicht verplicht.
  Je mag niet met je hand(en) of voet(en) in het gezicht van de andere jiu jitsuka komen.
 • Geen hoofd wordt geroofd.
  Je mag nooit alleen maar het hoofd vasthouden van de ander.
 • Beter aaien dan klemmen of verdraaien.
  De grepen en worpen die het minst veilig zijn, mag je alleen leren gebruiken als je lang genoeg op jiu jitsu zit.
 • Jiu Jitsu doe je alleen op de Mat.
  Niet op straat dus.
 • Je moet schoon zijn en niets dragen of doen wat gevaarlijk kan zijn voor jezelf of voor anderen.

Elkaar geen pijn doen en elkaar ophouden bij het werpen zijn voorbeelden waar de jeugd in het jiu jitsuspel mee moet leren omgaan. Daarbij is wederzijds vertrouwen belangrijk. De kinderen moeten zich verantwoordelijk gaan voelen voor elkaars veiligheid en welbevinden. Dat klinkt misschien beladen, maar in de jiu jiysu sport is dat heel normaal.

Tijdens de Jiu Jitsulessen gaan de sterke jitsuka’s zich (leren) aanpassen aan de wat zwakkere -of minder technische jitsuka. Vaak vinden kinderen het zelfs leuk om een nieuweling of mindere jitsuka te helpen. Op deze wijze kan iedereen op zijn manier deelnemen aan een Jiu Jitsu les. Of hij groot, klein, dik, dun, sterk of minder sterk is, wordt dan van ondergeschikt belang.

Het is dan ook van belang dat we binnen onze vereniging of school aandacht besteden aan een correcte omgang met onze medesporters cq leerlingen en andere betrokkenen in de sport. Deze correcte omgang is gebaseerd op sportiviteit en respect.

Er is sprake van sportiviteit en respect wanneer leerlingen zich houden aan de geschreven en ongeschreven regels van de (vecht)sport in het algemeen en hun club in het bijzonder. Dit vraagt om de wil zich te houden aan de regels, maar ook om de mogelijkheid zich te kunnen houden aan de regels (kennis van regels).

Het beoefenen van JIU JITSU onder andere leidt tot: ontwikkeling van moreel besef, respect, discipline, angstvermindering, meer doorzettingsvermogen, meer zelfvertrouwen, een vermindering van problematisch agressief gedrag (pesten, vandalisme, geweldsmisdrijven). Dit heeft direct betrekking op sportiviteit en respect.

De term Jiujitsu word in Japan beschreven door de tekens Ju en Jutsu. Jutsu kan vertaald worden als techniek of kunst. Ju heeft als betekenis(en) souplesse, flexibiliteit, buigzaamheid, zachtaardig. Toegepast op gevechtsstrategieën, betekent het principe Ju het flexibel en intelligent aanpassen aan de strategische acties van de tegenstander met als doel zijn acties en de kracht(en) hierachter te gebruiken om hem te onderwerpen, of in ieder geval zijn aanval te neutraliseren. Letterlijk betekent Ju Jutsu dus techniek of kunst van soepelheid, flexibiliteit, buigzaamheid, zachtaardigheid. In de praktijk van de vechtkunst komen al deze termen echter neer op één principe; namelijk het toepassen van een techniek, gebruik makend van het menselijk lichaam als een wapen.

Het basisprincipe is gebaseerd op de veronderstelling dat gedurende de aanval de aanvaller kwetsbaar is. Op het ogenblik van de aanzet van de aanval en gedurende het verdere verloop van de aanval is de concentratie en kracht van de aanvaller gericht op het succesvol uitvoeren van de aanval. Tevens heeft de aanval momenten waarin geen energie in de aanval is (begin en eind). Hierdoor opent zich zijn verdediging en de aanvaller is kwetsbaar voor uiteenlopende vormen van onderschepping, de aanval kan zelfs abrupt afgestopt worden als het maar op het goede moment is.

Het Jiu jitsu is rijk aan bewegingsvormen o.a trekken, duwen, aanval ontwijken, doorvoeren en natuurlijk het explosief toepassen van schop-, slag- en stoottechnieken. Het aantal basisbewegingen is gevarieerd, maar bij het ontwijken maak je gebruik van verplaatsingen en lichaamsdraaiingen zoals ayumi ashi, tsugi ashi, tenkai ashi, kaiten ashi, tenkan ashi maar ook tai sabaki, in verschillende richtingen.

De bewegingsprincipes vormen een beschrijving van de wijze waarop het Jiujitsu het basisprincipe toepast. De bewegingsprincipes vormen de essentiële bestanddelen van het Jiujitsu. Het op juiste wijze toepassen van deze bewegingsprincipes in een actie-reactie situatie tussen aanvaller en verdediger bepaalt de doelmatigheid van de toepassing van het basisprincipe.

Binnen het Jiu jitsu bestaan meerdere vormen van competitie, de bekendste zijn dan ook: het fighting system en de duo games. Als gekeken wordt naar de uitgangspunten van het Jiujitsu, zijnde het uitschakelen van een tegenstander, is het moeilijk te rijmen dat er dan competities zijn. De competities zouden namelijk ontaarden in een festijn van uitgeschakelde mensen, ofwel veel (permanente) schades aan de mensen die aan de competitie deelnemen.Om de schade te beperken, zijn er daarom vele regels opgesteld die dit moeten voorkomen. Het fighting system is daardoor een mengeling (lees optelling) van het karate- en judogevecht geworden. Aan beide vormen zijn enkele (kleine) toevoegingen gemaakt om tot het fighting system te komen. De andere vorm van competitie is de duo games stijl. Bij deze stijl geven koppels een demonstratie van verschillende technieken gelijk aan die van het Ebo No Kata. De term demonstratie is expres gebruikt, omdat bij het duo games systeem de gebruikte technieken snel ontaarden in een spectaculair iets, waarvan de ‘werkelijkheidswaarde’ klein (kan) zijn.

Dojo  Broederschool Molenberg
Kerkraderweg 7
6416 CC Heerlen
klik hier voor de routeplanner

klik hier voor het filmpje Dojo ingang via de parkeerplaats Donderdagstraat

klik hier voor het filmpje Dojo ingang via de Zondagstraat

klik hier voor het filmpje Dojo ingang via de Kerkraderweg

Groep 1 + Groep 2  
7 jaar t/m 15 jaar
19.45 – 20.30 uur
Groep 3  
Senioren 
20.30 – 21.30 uur
Dojo  bij de Klimpaal Bredeschool
Scheelenstraat 100
6369 VZ Simpelveld
klik hier voor de routeplanner

klik hier voor het filmpje van de ingang van onze Dojo via de school de Klimpaal
Groep 1 + Groep 2  
7 jaar t/m 15 jaar
19.45 t/m 20.45
Groep 3
Senioren
20.45 t/m 21.45
Dojo  Broederschool Molenberg
Kerkraderweg 7
6416 CC Heerlen
klik hier voor de routeplanner

klik hier voor het filmpje Dojo ingang via de parkeerplaats Donderdagstraat

klik hier voor het filmpje Dojo ingang via de Zondagstraat

klik hier voor het filmpje Dojo ingang via de Kerkraderweg
Groep 1  
7 jaar t/m 12  jaar
19.30 tot 20.15 uur
Groep 2  
12 jaar t/m 16 jaar
20.15 tot 21.30 uur

Groep 3  
Vrije training Senioren
20.15 tot 21.00 uur
Groep 3  
Senioren
21.00 tot 22.00 uur

3e Dan Judo / 7e Dan Jiu Jitsu
JBN Gediplomeerd
Judoleraar B
Jiu Jitsu leraar B
Voorzitter van de DGCJJ Limburg
Nationaal examinator

Auteur :
Kansetsu waza boek

Geïllustreerde versie van het
Ebo no kata boek

My WorkouT boek

e-mail: peter@judoparkstad.nl

2e DAN Judo en 1e DAN Jiu Jitsu
Opleiding tot Judoleraar A
Coördinator sportinstructie,training en coaching
CIOS MBO 4
Dojo assistent
Coach Jiu Jitsu
Sportmasseur
Medaillewinnaar op de Limburgse JUDO Kampioenschappen

1e DAN Judo en 2e DAN Jiu Jitsu
Jiu Jitsu leraar A
JBN JUDO scheidsrechter
Dojo assistent
Coach Jiu Jitsu 

2e DAN Jiu Jitsu
Dojo assistent
Coach Jiu Jitsu 

Under construction

Under construction

Under construction

Under construction

Under construction

Under construction

Under construction

Under construction

Under construction

Contact formulier
Meld je nu aan geheel vrijblijvend voor een aantal proeflessen en kom meedoen bij de leukste verenigingen van Parkstad
Wij danken u voor de feedback!

Postadres:
Asterstraat 7  6351BR   Bocholtz

Contact:
peter@judoparkstad.nl
Klik hier voor Whats@pp contact.

KVK:
Budosport Parkstad 66145260
Banzai Simpelveld    40187922

JBN verenigingsnummer:
Budosport Parkstad D2SQ11F
Banzai Simpelveld    D2SP62Q

Bankgegevens:
Budosport Parkstad   NL69RABO0310464773
Banzai Simpelveld      NL43RABO0147588952