Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en je mag ook meerdere lessen gratis meedoen om te kijken of Judo en Jiu Jitsu iets voor jou is.

Kom dus gerust vrijblijvend bij ons langs !

Met ingang van 1 Juli 2016 is een lidmaatschap van Judo en Jiu Jitsu vereniging Budosport Parkstad en Banzai Simpelveld alleen mogelijk via automatische incasso.Daartoe wordt in de tweede week van iedere maand het contributie bedrag van uw rekening afgeschreven.

Aansluitend gaat het lid akkoord dat er foto’s van activiteiten en trainingen e.d.op Facebook en Website gepubliceerd worden voor reclame doeleinden van de vereniging.

Het jaarbedrag van de contributie is dan ook t/m 12 jaar € 174,00

De Jaarcontributie word dan ook maandelijks ingehouden.

Bij het niet incasseren van de maandelijkse contributie door verschillende redenen wordt extra € 3,50 administratiekosten berekend door de penningmeester.

Kosten per Maand t/m 12 jaar

Judo of Jiu Jitsu
€ 14,50 Basis

Wedstrijdtraining JUDO
€ 5,00 extra bij de basis

Vrijdag Senioren + 3/4 uur extra op vrijdag
€ 5,00 extra bij de basis

Een tweede sport beoefenen
€ 8,00 extra bij de basis

Touwklimmen/krachttraining
€ 5,00 extra bij de basis

NIET
actief lid
€ 8,00 

Het jaarbedrag van de contributie is dan ook vanaf 13 jaar € 198,00

De Jaarcontributie word dan ook maandelijks ingehouden. Bij het niet incasseren van de maandelijkse contributie door verschillende redenen wordt extra € 3,50 administratiekosten berekend door de penningmeester.

Kosten per Maand vanaf 13 jaar

Judo of Jiu Jitsu
€ 16,50 Basis

Wedstrijdtraining JUDO
€ 5,00 extra bij de basis

Vrijdag Senioren + 3/4 uur extra op vrijdag
€ 5,00 extra bij de basis

Een tweede sport beoefenen
€ 8,00 extra bij de basis

Touwklimmen/krachttraining
€ 5,00 extra bij de basis

NIET
actief lid
€ 8,00 

Welkom bij Judo en Jiu Jitsu vereniging Budosport Parkstad en Banzai Simpelveld.
Leuk dat je je wilt inschrijven als Judo of Jiu Jitsu lid van onze vereniging.

Vraag aan de trainer Peter een inschrijfformulier en lever het volledig ingevulde formulier bij de trainer in met de machtiging voor een automatische incasso van de contributie of klik hier voor je online aan te melden.

De judo en jiu-jitsu leden dienen lid te worden van de Judo Bond Nederland.

Aansluitend gaat het lid akkoord dat er foto’s van activiteiten en trainingen e.d. op Facebook en Website gepubliceerd worden voor reclame doeleinden van de vereniging.

Het inschrijfgeld is eenmalig € 20,- per persoon , het aspirant lid ontvangt dan ook het examenboek en verenigingsembleem. 

De judo en jiu-jitsu leden dienen lid te worden van de Judo Bond Nederland.

Jammer dat je stopt!

Om je uit te schrijven dien je een mail te sturen naar penningmeester@judoparkstad.nl

We zouden het fijn vinden als je aangeeft waarom je geen lid meer wilt zijn, maar dit is niet verplicht.

Je lidmaatschap loopt dan tot aan het einde van de maand waarin je je uitschrijft.

Indien je een achterstand in de contributiebetaling hebt, dien je dit eerst te voldoen alvorens je je kunt uitschrijven !

In geval van ziekte en/of blessures die zich mogelijk over een langere periode 
zal/zullen uitstrekken, waardoor sporten in die periode niet mogelijk zal zijn, dient het lid de ziekte of de blessure schriftelijk te melden bij penningmeester@judoparkstad.nl, zodat met die melding een begindatum zal zijn gefixeerd van de blessure.

Als de ziekte of blessure 6 weken later sporten nog altijd onmogelijk maakt dan krijgt het lid tot nader order de status van NIET ACTIEF LID
en volgt pro rate parte restitutie van de contributie (het verschil tussen de contributie voor een actief lid en een niet actief lid) over (al)
de periode dat hij/zij niet kon sporten.

Kortingsregeling Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds Limburg

Binnen de gemeente waar u gevestigd bent zijn zowel Stichting Leergeld Parkstad, Jeugdsportfonds Limburg als Jeugdcultuurfonds Limburg actief.

Gemeente Heerlen wil dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten. Ook degenen die afhankelijk zijn van een minimuminkomen. Er is een regeling voor de jeugd (Jeugdfonds Sport) en een regeling voor volwassenen (Fit en Fun regeling). 

Het Jeugdfonds Sport is er voor jeugd van 4 tot 18 jaar. Het fonds betaalt de contributie van de sportvereniging en de kosten van sportspullen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De bijdrage is maximaal € 225,- per jaar. Stichting Leergeld Parkstad voert deze regeling voor de gemeente uit.

De Fit en Fun regeling is er voor Heerlenaren van 18 of ouder met een minimum inkomen. Het is een jaarlijkse vergoeding voor o.a. de kosten van sportieve activiteiten. Deze regeling voert de gemeente zelf uit.

klik op onderstaande links:

Jeugdfonds sport
of bel : 0455743636

Fit en Fun regeling
of bel: 0455605040

Klik hier voor je aan te melden bij de JBN

Budosport Parkstad Verenigingslidnummer JBN : D2SQ11F

Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 31-12-2021)

Geboren in 2015 en later (jonger dan 7 jaar)€ 17.00
Geboren in 2010 t/m 2014 (jonger dan 12 jaar)€ 31,15
Geboren in 2005 t/m 2009 (12-16 jaar)€ 39.95
Geboren in 2004 en eerder (17 jaar en ouder)€ 56.30
Leden via koppeling Jeugdsportfonds (JSF)€ 25,00

Wijze van betalen
Indien geen automatische incasso wordt afgegeven, wordt het contributiebedrag verhoogd met verwerkingskosten á € 4,15. De automatische incasso kan beheerd worden via je profiel binnen JBN.nl.

Startpakket
Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig kosten voor het startpakket (JBN paspoort en JBN ledenpas) van € 12,85.

Lidmaatschapsbewijs
De JBN pas is je bewijs van je lidmaatschap bij de JBN. Nieuwe leden kunnen de JBN pas binnen zes weken na hun aanmelding bij de JBN tegemoet zien.

Klik hier om je lidmaatschap op te zeggen bij de JBN.

Budosport Parkstad Verenigingslidnummer JBN : D2SQ11F

  • Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.
  • De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.
  • Met ingang van 1 januari 2020 eindigt het lidmaatschap door schriftelijke opzegging van het lid indien de opzegging één maand voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.
  • Na opzegging ontvang je een schriftelijke bevestiging per post van de afmelding op het bij ons bekende adres.
  • Jouw lidmaatschap van de bond staat los van het lidmaatschap van de sportschool of vereniging en wordt niet automatisch door de sportschool of vereniging beëindigd.

Klik hier om je lidmaatschap op te zeggen bij de JBN.

Klik hier voor het aanvragen van een vervangend JBN paspoort

Klik hier voor informatie over het lidmaatschap JBN

Klik hier voor de SPREEKBEURT  van de JBN

Beste ouders ,verzorgers , Judoka’s en Jiu Jitsuka’s ,

Wanneer de leden belangstelling vanuit de vereniging verwachten , aarzel niet en breng ons dan op de hoogte van b.v.  huwelijk , geboorte of langdurig ziek
of andere bijzonderheden .

Mail gerust naar penningmeester@judoparkstad.nl

In geval van zwangerschap kan het lid het verzoek doen bij de penningmeester@judoparkstad.nl haar status te veranderen
van actief lid naar niet actief lid zodat met die melding een begindatum zal zijn gefixeerd. 

De status wordt automatisch weer omgezet naar actief lid wanneer het lid dit kenbaar maakt bij de penningmeester en begint met sporten.

Postadres:
Asterstraat 7  6351BR   Bocholtz

Contact:
peter@judoparkstad.nl

KVK:
Budosport Parkstad 66145260
Banzai Simpelveld    40187922

JBN verenigingsnummer:
Budosport Parkstad D2SQ11F
Banzai Simpelveld    D2SP62Q

Bankgegevens:
Budosport Parkstad   NL69RABO0310464773
Banzai Simpelveld      NL43RABO0147588952