Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en je mag ook meerdere lessen gratis meedoen om te kijken of Judo en Jiu Jitsu iets voor jou is.

Kom dus gerust vrijblijvend bij ons langs !

Met ingang van 1 Juli 2016 is een lidmaatschap van Judo en Jiu Jitsu vereniging Budosport Parkstad en Banzai Simpelveld alleen mogelijk via automatische incasso.Daartoe wordt in de tweede week van iedere maand het contributie bedrag van uw rekening afgeschreven.

Aansluitend gaat het lid akkoord dat er foto’s van activiteiten en trainingen e.d.op Facebook en Website gepubliceerd worden voor reclame doeleinden van de vereniging.

Het jaarbedrag van de contributie is dan ook t/m 12 jaar € 174,00

De Jaarcontributie word dan ook maandelijks ingehouden.

Bij het niet incasseren van de maandelijkse contributie door verschillende redenen wordt extra € 3,50 administratiekosten berekend door de penningmeester.

Kosten per Maand t/m 12 jaar

Judo of Jiu Jitsu
€ 14,50 Basis

Wedstrijdtraining JUDO
€ 5,00 extra bij de basis

Vrijdag Senioren + 3/4 uur extra op vrijdag
€ 5,00 extra bij de basis

Een tweede sport beoefenen
€ 8,00 extra bij de basis

Touwklimmen/krachttraining
€ 5,00 extra bij de basis

NIET
actief lid
€ 8,00 

Het jaarbedrag van de contributie is dan ook vanaf 13 jaar € 198,00

De Jaarcontributie word dan ook maandelijks ingehouden. Bij het niet incasseren van de maandelijkse contributie door verschillende redenen wordt extra € 3,50 administratiekosten berekend door de penningmeester.

Kosten per Maand vanaf 13 jaar

Judo of Jiu Jitsu
€ 16,50 Basis

Wedstrijdtraining JUDO
€ 5,00 extra bij de basis

Vrijdag Senioren + 3/4 uur extra op vrijdag
€ 5,00 extra bij de basis

Een tweede sport beoefenen
€ 8,00 extra bij de basis

Touwklimmen/krachttraining
€ 5,00 extra bij de basis

NIET
actief lid
€ 8,00 

Welkom bij Judo en Jiu Jitsu vereniging Budosport Parkstad en Banzai Simpelveld.
Leuk dat je je wilt inschrijven als Judo of Jiu Jitsu lid van onze vereniging.

Vraag aan de trainer Peter een inschrijfformulier en lever het volledig ingevulde formulier bij de trainer in met de machtiging voor een automatische incasso van de contributie of klik hier voor je online aan te melden.

De judo en jiu-jitsu leden dienen lid te worden van de Judo Bond Nederland.

Aansluitend gaat het lid akkoord dat er foto’s van activiteiten en trainingen e.d. op Facebook en Website gepubliceerd worden voor reclame doeleinden van de vereniging.

Het inschrijfgeld is eenmalig € 20,- per persoon , het aspirant lid ontvangt dan ook het examenboek en verenigingsembleem. 

De judo en jiu-jitsu leden dienen lid te worden van de Judo Bond Nederland.

Jammer dat je stopt!

Om je uit te schrijven dien je een mail te sturen naar penningmeester@judoparkstad.nl

We zouden het fijn vinden als je aangeeft waarom je geen lid meer wilt zijn, maar dit is niet verplicht.

Je lidmaatschap loopt dan tot aan het einde van de maand waarin je je uitschrijft.

Indien je een achterstand in de contributiebetaling hebt, dien je dit eerst te voldoen alvorens je je kunt uitschrijven !

In geval van ziekte en/of blessures die zich mogelijk over een langere periode 
zal/zullen uitstrekken, waardoor sporten in die periode niet mogelijk zal zijn, dient het lid de ziekte of de blessure schriftelijk te melden bij penningmeester@judoparkstad.nl, zodat met die melding een begindatum zal zijn gefixeerd van de blessure.

Als de ziekte of blessure 6 weken later sporten nog altijd onmogelijk maakt dan krijgt het lid tot nader order de status van NIET ACTIEF LID
en volgt pro rate parte restitutie van de contributie (het verschil tussen de contributie voor een actief lid en een niet actief lid) over (al)
de periode dat hij/zij niet kon sporten.

Klik hier voor je aan te melden bij de JBN

Budosport Parkstad Verenigingslidnummer JBN : D2SQ11F

Tarieven JBN lidmaatschap per jaar (peildatum 31-12-2020)
Geboren in 2014 en later (jonger dan 7 jaar) € 16,70
Geboren in 2009 t/m 2013 (jonger dan 12 jaar) € 30,60
Geboren in 2004 t/m 2008 (12-16 jaar) € 39,30
Geboren in 2003 en eerder (17 jaar en ouder) € 55,35
Leden via koppeling Jeugdsportfonds (JSF) € 25,00

Judo Bond Nederland (JBN) is de verbindende aanjager voor budo in Nederland. De sporter kan aikido, jiujitsu of judo op zijn/haar eigen niveau met plezier beleven, in wedstrijd- en sportvormen die passen bij de wensen en behoeften. Mensen van jong en oud helpen we om geestelijk en lichamelijk in balans te komen en te blijven. Van de kleuter die leert vallen en stoeien tot de jeugdige die meer weerbaar wil worden. Maar ook de oudere die zeker wil blijven bewegen én de topsporter die wil excelleren op de Olympische Spelen. Van leren tot excelleren.

De JBN kent een lidmaatschapsstructuur, waarbij het lidmaatschap niet gebonden is aan het kalenderjaar. Hieronder worden de lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN samengevat weergegeven en is het mogelijk om je aan te melden als lid van de JBN.

Algemeen:
– Als jij of jouw kind aan judo, jiujitsu of aikido doet bij een bij de JBN aangesloten club hoort het lidmaatschap van de JBN daar ook bij;
– het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van jouw club;
– het lidmaatschap wordt niet automatisch door je club opgezegd. je kunt wel via jouw club worden aangemeld.

Lidmaatschapsvoorwaarden JBN:
– het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau of via MijnJBN is ontvangen;
– de duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd;
– het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging één maand voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Voordelen lidmaatschap JBN
Het lidmaatschap van de JBN is een individueel lidmaatschap. Er zijn veel zaken die door de JBN voor leden worden geregeld:
JBN wedstrijden
organisatie van landelijke evenementen, wedstrijden en toernooien

JBN graduaties
behaalde banden worden geregistreerd en erkend met een officieel diploma

JBN Magazine
ieder kwartaal het digitale magazine van de JBN

JBN leraren
gediplomeerde en gecertificeerde docenten op de mat

JBN paspoort
een eigen document om je resultaten in bij te houden

JBN verzekering
secundaire aansprakelijkheidsverzekering en aanvullende ongevallenverzekering

Wijze van betalen
De automatische incasso is standaard voor de contributie-inning. Indien geen automatische incasso wordt afgegeven, ontvangt men een factuur en wordt het contributiebedrag verhoogd met verwerkingskosten á € 4,05. De automatische incasso kan beheerd worden via je MijnJBN profiel.

Startpakket
Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig kosten voor het startpakket (JBN paspoort en JBN ledenpas) van € 12,60.

Privacyverklaring
Binnen Judo Bond Nederland (JBN) wordt er gewerkt met persoonsgegevens. De JBN streeft er naar om zorgvuldig om te gaan met de verkregen persoonsgegevens. Hier hoort bij dat deze goed beveiligd worden. De JBN houdt zich hierdoor, voor nu, aan de Wet bescherming persoonsgegevens, maar met ingang van 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier voor de privacyverklaring van de JBN.

Kijk ook op www.jbn.nl/lidmaatschap voor meer informatie over jouw lidmaatschap bij de JBN.

Klik hier om je lidmaatschap op te zeggen bij de JBN.

Budosport Parkstad Verenigingslidnummer JBN : D2SQ11F

  • Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.
  • De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.
  • Met ingang van 1 januari 2020 eindigt het lidmaatschap door schriftelijke opzegging van het lid indien de opzegging één maand voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.
  • Na opzegging ontvang je een schriftelijke bevestiging per post van de afmelding op het bij ons bekende adres.
  • Jouw lidmaatschap van de bond staat los van het lidmaatschap van de sportschool of vereniging en wordt niet automatisch door de sportschool of vereniging beëindigd.

Klik hier om je lidmaatschap op te zeggen bij de JBN.

Beste ouders ,verzorgers , Judoka’s en Jiu Jitsuka’s ,

Wanneer de leden belangstelling vanuit de vereniging verwachten , aarzel niet en breng ons dan op de hoogte van b.v.  huwelijk , geboorte of langdurig ziek
of andere bijzonderheden .

Mail gerust naar penningmeester@judoparkstad.nl

In geval van zwangerschap kan het lid het verzoek doen bij de penningmeester@judoparkstad.nl haar status te veranderen
van actief lid naar niet actief lid zodat met die melding een begindatum zal zijn gefixeerd. 

De status wordt automatisch weer omgezet naar actief lid wanneer het lid dit kenbaar maakt bij de penningmeester en begint met sporten.

Kortingsregeling Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds Limburg

Binnen de gemeente waar u gevestigd bent zijn zowel Stichting Leergeld Parkstad, Jeugdsportfonds Limburg als Jeugdcultuurfonds Limburg actief.

Voor gezinnen die een inkomen hebben rond het bijstandsniveau zijn er mogelijkheden om tegemoetkoming te ontvangen in de kosten die je maakt
bij o.a. een sportvereniging. De gemeente Heerlen heeft voor haar inwoners de Kortingsregeling. Vaak hebben ook andere gemeente deze regeling.
Vraag ernaar bij je gemeente!

Daar waar de regelingen van de gemeenten tekort schieten kun je een beroep doen op de Jeugdsportfonds. Zij vergoeden ook sportlidmaatschappen en
sportkleding, maar ook andere activiteiten voor kinderen.

Voor meer informatie bel je met Jeugdsportfonds Limburg

Algemene vragen: limburg@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoonnummer: 0650904504

met de volgende bijlage:
– een kopie van de meest recente loonstrook of    uitkeringsoverzicht;
– een kopie ID van uw kind(eren);
– voor welke activiteit u een aanvraag wilt doen en welke kosten daaraan verbonden zijn.

Postadres:
Asterstraat 7  6351BR   Bocholtz

Contact:
peter@judoparkstad.nl

KVK:
Budosport Parkstad 66145260
Banzai Simpelveld    40187922

JBN verenigingsnummer:
Budosport Parkstad D2SQ11F
Banzai Simpelveld    D2SP62Q

Bankgegevens:
Budosport Parkstad   NL69RABO0310464773
Banzai Simpelveld      NL43RABO0147588952