De sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt zetten zich in om in Heerlen meer mensen in beweging te krijgen, van jong tot oud, met en zonder beperking. Dit doen ze samen met Judo en Jiu Jitsu vereniging Budosport Parkstad. Binnen de ambitie inclusief sporten en bewegen van het sportakkoord Heerlen wordt er gewerkt aan het doel om meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving.

In het filmpje wordt het project Rootz sporten verder toegelicht en vertellen de partners over het belang en de positieve ontwikkelingen van het project.